Milieu Risico Analyse

Milieu Risico Analyse

Wat houdt het Milieu Aspecten Register in?

Milieu aspecten zijn activiteiten, producten of diensten die tot een milieu effect kunnen leiden. Een milieu aspecten register (MAR) is dus een soort milieu risico inventarisatie.

Een milieu aspecten register houdt rekening met wettelijke eisen en is een hulpmiddel om milieu effecten te verminderen of voorkomen. Ook wordt een milieu aspecten register gebruikt als basis voor een milieu managementsysteem of een ISO 14001 certificering.

In Nederland geven het SCCM en Infomil informatie over milieumanagement, -certificering en -wetgeving.

Voor wie is het Register Milieu Aspecten bedoeld?

Een milieu aspecten register is bedoeld voor het management van organisaties met een verhoogd milieu risico. Het milieu aspecten register helpt mee om prioriteiten te stellen en de juiste acties te nemen. Ook legt het milieu aspecten register een relatie met de relevante milieu wet- en regelgeving. Hiermee draagt het bij aan good governance.

Het milieu aspecten register is een verplicht onderdeel van ISO 14001. Het is daarmee ook een belangrijk hulpmiddel voor KAM- en milieu coördinatoren van organisaties met een ISO 14001 certificering.

Hoe kunnen wij u helpen met het Milieu Aspecten Register?

Wij kunnen snel en adequaat de milieu aspecten en effecten bepalen voor uw organisatie en dit vastleggen in een milieu aspecten register. In aansluiting hierop zullen wij u ook adviseren over verbeteringen die leiden tot lagere milieu emissies en een duurzame bedrijfsvoering. Uiteraard voldoen onze oplossingen ook aan de eisen van ISO 14001.

U kunt ook bij ons terecht voor een jaarlijkse updateservice van het milieu aspecten register in combinatie met een check op de actuele wet- en regelgeving. Hierdoor blijft u steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.