Informatiebeveiliging Risico Analyse

Informatiebeveiliging Risico Analyse

Wat is een nulmeting informatiebeveiliging?

Een nulmeting informatiebeveiliging geeft inzicht in de risico’s die er zijn op het gebied van dataveiligheid. De nulmeting is een effectief middel om de informatiebeveiligingsrisico’s ten aanzien van medewerkers, techniek en organisatie. Ook kan de nulmeting gebruikt worden als gap analyse ter voorbereiding op bijvoorbeeld een ISO 27001 certificering.

De nulmeting kan op verschillende manieren uitgevoerd worden:

  1. Als audit, een verdiepende audit gericht op de organisatie van de informatiebeveiliging;
  2. Als vulnerability check, gericht op de effectiviteit van getroffen maatregelen
  3. Als pentest, gericht op het vinden van gaten in de beveiliging

Voor wie is de nulmeting informatiebeveiliging bedoeld?

De nulmeting informatiebeveiliging is in de eerste plaats bedoeld voor organisaties die zicht willen krijgen op de informatiebeveiligingsrisico’s en hiervoor effectieve maatregelen willen vaststellen. Dit zijn meestal bedrijven die over privacy gevoelige informatie beschikken, deze verwerken of hier op de een of andere manier bij betrokken zijn.

In de tweede plaats is de nulmeting een effectief startpunt voor een ISO 27001 certificeringtraject. In dit geval spreken wij over een gap analyse.

Hoe kan Vos Advies u hierbij helpen?

Vos Advies beschikt over zeer deskundige adviseurs, IT security specialisten en netwerkpartners. Hierdoor kunnen wij in iedere situaties een passende nulmeting uitvoeren.

Ook kunnen wij de nulmeting jaarlijks in de vorm van een herhalingscheck uitvoeren om de verbeteringen inzichtelijk te maken en mogelijke gaten in de beveiliging tijdig vast te stellen.