Inventarisatie gevaarlijke stoffen

Inventarisatie gevaarlijke stoffen

Wat houdt gevaarlijke stoffen management in?

Gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen kan zeer complex zijn. Door continue verandering in wet- en regelgeving, werkpleksituatie en productsamenstelling kan een goed stoffenmanagement veel tijd vragen.

Stoffenmanagement bestaat uit het inventariseren en identificeren van stoffen (o.a. verzamelen van VIB’s), het kwalificeren van de aard van de stoffen en het treffen van risicobeperkende maatregelen volgens bijvoorbeeld PGS 15 of andere relevante regelgeving.

Voor wie is een gevaarlijke stoffen management?

Gevaarlijke Stoffen Management is bedoeld voor organisaties die te maken hebben met schadelijke stoffen en die gericht willen werken aan beperking van het aantal stoffen en de risico’s. Voor deze bedrijven geldt o.a. de PGS 15 als richtlijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

Volgens de arbeidsomstandighedenwet is de werkgever  verplicht om de risico’s op de werkplek in kaart te brengen en deze te reduceren. Werken met gevaarlijke stoffen brengt vele risico’s met zich mee. Het is daarom een vereiste dat onderzocht wordt wat de gevaren zijn en hoe deze beperkt kunnen worden.

Hoe kan Vos Advies u hierbij helpen?

Vos Advies beschikt over hygiënisten, veiligheidskundigen en adviseurs die deskundig zijn op het gebied van gevaarlijke stoffen management.

Wij bieden de mogelijkheid om een inventarisatie uit te voeren van de stoffen, VIB bladen te verzamelen en het stoffenregister te vullen.

Door middel van een meting kan inzichtelijk worden gemaakt welke stoffen gevaarlijk zijn, hoe lang uw medewerkers hier aan blootgesteld mogen worden en hoe deze risico’s beperkt kunnen worden, zodat uw medewerkers veilig kunnen werken.

Wilt u meer weten? Wij maken graag een afspraak om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.