Certificering arbomanagement

Certificering arbomanagement

Wat houdt arbo- en veiligheidsmanagement in?

De wet schrijft voor dat een werkgever moet zorgen voor veilige, gezonde en prettige arbeidsomstandigheden in het bedrijf. Een arbomanagementsysteem helpt om op planmatige wijze de doelstellingen op arbogebied te realiseren. Maar ook inhuurpersoneel, onderaannemers en bezoekers moeten kunnen rekenen op een veilige werkplek.

Met een gecertificeerd arbo- of V&G-managementsysteem kunt u aantonen dat arbo- en veiligheidsmanagement bij u op orde is. Dit betekent onder andere dat uw werkplekken aan de geldende wet- en regelgeving voldoen, dat u de veiligheidsrisico’s voor medewerkers en andere belanghebbenden zoveel mogelijk beperkt en dat u leert van (bijna)incidenten.

Er zijn verschillende normen voor certificering van arbo- en veiligheidsmanagement, zoals VCA, OHSAS 18001 (binnenkort ISO 45001) en de veiligheidsladder. Deze certificeringen worden uitgevoerd door geaccrediteerde certificerende instanties, zoals KIWA, DEKRA, TÜV en DNV GL.

Voor wie is arbo- en veiligheidsmanagement bedoeld?

Een arbomanagementsysteem kan gebruikt worden voor:

  • gezondheidsbevordering
  • voldoen aan wettelijke eisen
  • bevorderen duurzame inzetbaarheid
  • tegengaan gezondheidsrisico’s en beperkingen
  • voorkomen bedrijfsongevallen
  • terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid

Inspectie SZW houdt toezicht op het naleven van de wettelijke Arbo-eisen. Het is niet wettelijk verplicht om een gecertificeerd arbomanagementsysteem te hebben. De Arbowet bevat wél een aantal verplichtingen die deel kunnen uitmaken van een managementsysteem, zoals de ARBO RI&E, het opstellen van een plan van aanpak en het verstrekken van voorlichting en onderricht.

Hoe kan Vos Advies u hierbij helpen?

Vos Advies beschikt de middelen en kennis om arbo- en veiligheidsmanagement bij een groot aantal branches te ondersteunen. Wij beschikken over meerdere veiligheidskundigen op MVK en HVK niveau, arbeidshygiënisten en adviseurs. Wij bieden daarbij slimme oplossingen, en een integrale aanpak zodat u met één aanspreekpunt werkt voor alle arbo- en veiligheidsdisciplines.