Arbo RI&E

Arbo RI&E

Wat houdt een Arbo Risico Inventarisatie & Evaluatie in?

Arbo Risico Inventarisatie & Evaluatie (ARBO RIE) bestaat uit een inventarisatie van de arbeidsrisico’s en een weging hiervan in prioriteiten (evaluatie) die in een Plan van Aanpak zijn samengevat.

Bij organisaties met meer dan 25 medewerkers moeten de ARBO RIE en het plan van aanpak worden getoetst door een gecertificeerde kerndeskundige. Als een organisatie minder dan 25 medewerkers heeft én gebruik maakt van een ARBO RIE branchemethode hoeft er geen toetsing uitgevoerd te worden.

Als er specifieke risico’s zijn moet er een Aanvullende RIE (ARIE) uitgevoerd worden in aanvulling op de algemene ARBO RIE. Dit geldt bijvoorbeeld bij (mogelijk) zwangeren of jongeren in de organisatie of in geval van verhoogde werkdruk (PSA meting).

Voor wie is een Arbo Risico Inventarisatie & Evaluatie?

Een Arbo Risico Inventarisatie & Evaluatie is bedoeld voor elke organisatie, groot of klein die medewerkers in dienst hebben. Vanuit de arbeidsomstandighedenwet is namelijk vereist dat elk bedrijf met personeel in dienst verplicht is om een Arbo RIE op te stellen. Een bedrijf kan op ieder moment een ARBO RIE laten uitvoeren. Het is niet nodig om eerst allerlei maatregelen te treffen.

De omvang van de ARBO RIE is afhankelijk van de arbeidsrisico’s. Er is geen wettelijke houdbaarheidstermijn voor een ARBO RIE vastgesteld. Mochten zich echter belangrijke wijzigingen voordien dan moet een organisatie zelf besluiten om de ARBO RIE te actualiseren. In de praktijk wordt een ARBO RIE eens per 3-4 jaar geactualiseerd.

Het Plan van Aanpak moet wel ieder jaar worden geactualiseerd.

Hoe kan Vos Advies u hierbij helpen?

Vos Advies beschikt over veiligheidskundigen die deskundig zijn in het opstellen van een Arbo RI&E. Door jarenlange ervaring in het adviseren en begeleiden van organisaties uit diverse branche’s en sectoren kan Vos Advies u hierbij ondersteunen. Ook de wettelijke toetsing kunnen wij uitvoeren.

Indien nodig kunnen wij aanvullende risico inventarisaties en metingen uitvoeren, zoals een PSA meting, een lichtmeting of een geluidsmeting.

Ook kunnen wij ondersteunen bij het borgen en certificeren van arbeidsomstandighedenmanagement en het realiseren van verbeteringen via advisering, coaching en begeleiding.

Wilt u meer weten? Wij maken graag een afspraak om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.