Arbo meting geluid en trillingen
Kasper Kikkert

Arbo meting geluid en trillingen

Waarom een ARBO meting geluid en trillingen uit laten voeren?

Te veel geluid kan het gehoor beschadigen. Dit kan leiden tot lawaaidoofheid, een onherstelbare gehoorbeschadiging. Werkplaatsen waar werknemers verblijven dienen altijd te worden gemeten en beoordeeld te worden. Door middel van geluidmetingen kan onderzocht worden hoe hoog het geluidsniveau is bij bepaalde werkzaamheden. Zo kan bepaald worden of het benodigd is om maatregelen te treffen die het geluidsniveau reduceren of medewerkers te beschermen tegen schadelijk geluid en trillingen. Volgens de arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om gehoorschade bij medewerkers te voorkomen.

Voor wie is een ARBO meting geluid en trilling?

Een ARBO meting geluid en trillingen is bedoeld voor organisaties die inzicht willen krijgen in de hoogte van het geluid- of trillingssniveau tijdens uit te voeren van werkzaamheden. Volgens de arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om gehoorschade bij medewerkers te voorkomen. Bij een dagelijkse blootstelling van 80 dB(A) dienen er al maatregelen getroffen te worden. Datzelfde geldt voor schadelijke trillingen. Wilt u weten hoe hoog het geluids- of trillingsniveau is bij werkzaamheden en wilt u hier gepaste maatregelen voor treffen? Dan is een ARBO meting een ideaal uitgangspunt.

Wat wordt er bij een ARBO meting geluid en trillingen gemeten?

Geluid en trillingen zijn waarneembaar in dB(A) en het aantal trillingen in de luchtdruk per seconde, ook wel frequentie en wordt uitgedrukt in de eenheid Hertz(Hz). De sterkte van het geluid bepaald de schadelijkheid voor het menselijk oor. De regelgeving geeft aan dat een dB(A) van 80de grenswaarde is. Om een indruk te geven wat een 80 dB(A) is, de volgende vuistregel is toe te passen: als een spreker op 1 meter afstand niet meer te verstaan is, ligt het geluid waarschijnlijk boven de 80 dB(A).

Hoe kan Vos Advies u hierbij helpen?

Vos Advies beschikt over de kennis en het instrumentarium, waarmee het geluids- en/of trillingsniveau in kaart kan worden gebracht. Door meerdere metingen kan daarbij het niveau bepaald worden en kan Vos Advies samen met u gepaste maatregelen vaststellen om hinder te beperken of uw medewerkers hiertegen te beschermen.