Arbeidsomstandigheden wet

Arbeidsomstandigheden wet

Wat houdt een Arbowet Eisen Register in?

Een Arbowet Eisen Register is een overzicht van de Arbowet- en regelgeving die relevant is voor medewerkers van organisaties. Dit register wordt gebruikt om wettelijke eisen op het gebied van Arbo en veiligheid vast te stellen en de naleving ervaring te bewaken.

Een Arbowet Eisen Register sluit aan op de ARBO Risico Inventarisatie & Evaluatie. Ook wordt een arbowetgeving register toegepast als input voor een arbomanagementsysteem of een OHSAS 18001 / ISO 45001 certificering.

In Nederland kan via ARBO Portaal informatie ingewonnen worden over Arbowetgeving.

Voor wie is het Arbowet Eisen Register bedoeld?

Een Arbowet Eisen Register is bedoeld voor organisaties met een verhoogd veiligheidsrisico die extern moeten aantonen dat zij aan de wettelijke eisen voldoen. Dit zijn vaak organisaties in de industrie, olie & gaswinning, GWW Infra of andere risicovolle branches.

Organisaties met een OHSAS 18001 certificering zijn verplicht om de eisen uit de Arbowet actief te monitoren.

Hoe kunnen wij u helpen met het Arbowet Eisen Register?

Na een inventarisatie stellen wij het register samen met de geldende Arbowet- en andere gelieerde eisen. Vervolgens stellen wij samen met u de naleving en mogelijke knelpunten vast. De acties die hieruit blijken worden in een plan van aanpak opgenomen. Indien gewenst ondersteunen wij bij de uitvoering van het plan van aanpak.

Jaarlijks verzorgen wij een update van het register, bespreken wij de mogelijke consequenties van wijzigingen met u en toetsen wij de naleving. Hierdoor is geborgd dat de organisatie blijft voldoen aan de wettelijke eisen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op voor een afspraak?