RIBW GO
Mariska de Groot
Beleidsmedewerker Kwaliteit RIBW
‘Advies met hands-on mentaliteit’

'Advies met hands-on mentaliteit'

Binnen RIBW GO was de wens voor doorontwikkelen van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) volgens ISO 9001:2015. Een eis die ook steeds vaker werd gesteld door WMO-inkopende centrumgemeenten. In pakweg 7 maanden is het hele traject afgerond.

Mariska de Groot (beleidsmedewerker Kwaliteit) had de rol als projectleider om RIBW GO bij dit certificeringstraject te begeleiden. ‘Vooraf was het belang en de urgentie van een goed KMS voor iedereen binnen onze organisatie duidelijk: vanuit de inhoud kwaliteit borgen en veiligheid bieden. Zonder een deugdelijk systeem komt er minder budget om mensen met psychische of psychiatrische problemen te kunnen helpen. We wilden een KMS dat voor óns zou werken in plaats van andersom. Een goed opgezet KMS is van invloed op alle niveaus van onze organisatie. Dan is het belangrijk dat iedereen, van Raad van Bestuur tot de medewerkers in het primaire zorgproces, wil meewerken en meedoen om een goed KMS op te bouwen en te implementeren.’

‘Vooraf was al duidelijk dat DEKRA de certificeringstoetsing zou uitvoeren. Deze organisatie verwees ons naar verschillende onafhankelijke partijen die ons in het certificeringstraject konden begeleiden. Daarbij werd onder andere Chantal Aarts van Vos Advies genoemd. Wij hebben met diverse kandidaten gesprekken gevoerd en Chantal bleek voor ons de meest geschikte adviseur. Tijdens het eerste gesprek was er direct een goede klik, wat heel belangrijk is om zo’n intensief certificeringstraject aan te gaan. Bovendien heeft zij zelf in de GGZ gewerkt, waardoor zij zich goed kan verplaatsen in de kwaliteitsbehoeften van onze organisatie.’

‘Een certificeringstraject gaat gepaard met heel veel acties. Processen moeten zorgvuldig in kaart worden gebracht, zoals je dat als organisatie voor ogen hebt: het moet kloppen. Vos Advies bleek daarbij heel flexibel. Zo zijn voor de zorgteams adviseurs ingevlogen om de PDCA-cyclus op het gebied van Veiligheid rond te maken. Zij hebben in de teams bekeken wat verbeterd moest worden en welke stappen daar bij horen. Zij leerden mensen ter plekke om te gaan met nieuwe werkwijzen en toepassen van instrumenten. Naast de adviserende rol dus ook een geweldige hands-on mentaliteit. Precies wat wij nodig hadden.’