Inspectie iGJ

Lever aantoonbaar goede zorg met een compliance programma

Toenemende wet- en regelgeving, en administratieve lastendruk maken het niet gemakkelijker om als zorgorganisatie te blijven focussen op je primaire taak: de best mogelijke zorg bieden aan je patiënten. Voordat je het weet, staat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op de stoep met een aanwijzing, verscherpt toezicht, bevel, last onder dwangsom of een combinatie van deze.

Daar zit jij niet op te wachten en je patiënten ook zeker niet. Wij helpen je met duidelijk advies en deskundige begeleiding om alle zorgprocessen en de complexe wet- en regelgeving te vertalen naar voor alle medewerkers begrijpelijke do’s & don’ts. We stellen daarvoor een compliance programma op waarin we op een duidelijke manier alle beleidsstukken, statuten en reglementen bijeenbrengen.

Belangrijk, want compliance en good governance zijn zwaarwegende parameters waarmee je richting IGJ en de buitenwereld aangeeft aantoonbaar goede zorg te leveren.