Zorgwetgeving

Voldoe jij aan de zorgwetgeving?

Bespreek jij het zorgplan met je cliënten? Heb je de medezeggenschap geregeld? Beschik je over een klachtenregeling? Het zijn enkele eisen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Wij helpen je om met de juiste certificering aan die eisen te voldoen.

Hoe Vos Advies je helpt te voldoen aan de zorgwetgeving?

Onze zorgdeskundigen adviseren en begeleiden je bij de opzet van een goed en eenvoudig te gebruiken zorg-managementsysteem. Daarbij brengen we alle zorgprocessen van jouw organisatie, veiligheids- en privacy-risico’s in kaart met als doel: certificering van jouw zorginstelling.