SCIOS

Welke SCIOS-certificering past bij jou?

Als je stookinstallaties, elektrisch materieel en/of explosieve installaties installeert, inspecteert of onderhoudt, kun je niet zonder SCIOS-certificering. Maar voor welke werkgebied wil je een certificaat?

Voor de installatie, inspectie of het onderhoud van:

 • atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters
 • warmwaterketels & luchtverhitters met ventilatorbranders
 • stoomketels en heetwaterketels
 • verbrandingsmotoren en –turbines
 • bijzondere industriële installaties
 • installaties gestookt op vaste brandstoffen
 • brandstofleidingen

kun je je certificeren voor:

 • Eerste of bijzondere inspectie (EBI)
 • Periodieke inspectie stookinstallatie / elektrische installatie of arbeidsmiddelen (PI)

en/of

 • Periodiek onderhoud (PO)

Richt jij je op:

 • emissiemetingen
 • elektrische installaties
 • elektrische arbeidsmiddelen
 • inspectie elektrisch materieel op brandrisico
 • inspectie explosieveilige installaties

dan is een algehele SCIOS-certificering noodzakelijk.

Welke certificering jij nodig hebt om jouw werk uit te (kunnen blijven) voeren? Vos Advies helpt je met gericht advies en deskundige begeleiding naar de juiste certificering.