NEN-EN 1090-1

NEN-EN 1090-1

Wat houdt NEN-EN 1090-1 in?

NEN-EN 1090 is sinds 1 juli 2014 vereist voor bedrijven die constructieve stalen en aluminium onderdelen én bouwpakketten op de markt brengen als bouwproducten.

Een NEN-EN 1090 certificering is vereist om een CE verklaring af te mogen geven voor de fabricagekenmerken en, voor zover van toepassing, de kenmerken van het constructief ontwerp en de constructieve berekening. 

De norm kent 4 uitvoeringsklassen, die, afhankelijk van de risico’s, steeds hogere eisen stellen aan de kwaliteitsborging. Voor bedrijven die lassen moet afhankelijk van de uitvoeringsklasse ISO 3834 worden toegepast.

NEN-EN 1090 is bij NEN te bestellen.

Voor wie is NEN-EN 1090-1 bedoeld?

NEN-EN 1090 is bedoeld voor bedrijven die bouwkundige staal- en aluminiumconstructies als bouwproducten onder eigen naam verkopen.

Ook bedrijven die niet lassen kunnen met de NEN-EN 1090 te maken hebben, zoals bij assemblage van producten of snijden van onderdelen. Voorbeelden van producten die onder NEN-EN 1090 vallen zijn onder meer spanten, bordessen, trappen, etc. Informatie over CE op bouwproducten kunt u in dit filmpje bekijken.

IL&T houdt toezicht op de toepassing van CE verklaringen. Bij levering zonder de juiste CE verklaring worden boetes opgelegd. Bovendien heeft dit bij calamiteiten ook gevolgen voor de aansprakelijkheid van de leverancier.