ISO 50001

ISO 50001 - Energiemanagement

ISO 50001 is de internationale norm voor certificering van energiemanagementsystemen. Het richt zich op het terugdringen van energieverbruik op basis van een gedetailleerd inzicht in het energieverbruik. Ten opzichte van ISO 14001 worden zwaardere eisen gesteld aan de diepgang van de monitoring van het energie gebruik, het vaststellen van mogelijke verbeteringen en doelstellingen om deze te realiseren. Een ander verschil is dat de ISO 50001 zich alleen richt op het eigen energieverbruik van de organisatie en niet op het verbruik van energie in de keten.

ISO 50001 is te bestellen bij NEN.

Voor wie is ISO 50001 bedoeld?

ISO 50001 is met name geschikt voor organisaties met een hoog energieverbruik die op een systematische manier aandacht willen geven aan het meten, monitoren en verminderen van dit verbruik. Voorbeelden hiervan zijn energie intensieve industrie zoals papierindustrie en textielreiniging of organisaties met een hoog te verwarmen of koelen vloeroppervlak zoals hogescholen en supermarkten.

Hoe kunnen wij u helpen met ISO 50001?

Vos Advies BV geeft advies, audits, training, ondersteuning en begeleiding bij het behalen van een ISO 50001 certificaat. Uiteraard bieden wij ook jaarlijkse ondersteuning om uw ISO 50001 certificering in stand te houden en verbeteren.

Het energie managementsysteem kan door ons eenvoudig geïntegreerd worden binnen een ISO 14001 of ISO 9001managementsysteem. Ook kan dit in combinatie met de CO2 Prestatieladder worden toegepast.

Graag maken wij een afspraak om de mogelijkheden persoonlijk door te spreken.