ISO 45001

ISO 45001 - Arbomanagement

ISO 45001:2018 is de opvolger van OHSAS 18001 en is net als o.a. ISO 9001, ISO 14001 en ISO 27001 opgebouwd volgens de High Level Structure. Dit houdt in dat de opbouw van de norm en grote delen van de tekst onderling gelijk zijn. Hierdoor zijn deze normen goed te combineren.

ISO 45001 is te bestellen bij NEN.

 

Wat is ISO 45001?

ISO 45001 is de norm voor arbomanagement en tevens de opvolger van de OHSAS 18001 norm. In maart 2017 is de ISO 45001 norm gepubliceerd. Bedrijven die OHSAS 18001 gecertificeerd zijn, zullen in 2020 verplicht over moeten stappen op ISO 45001. De verschillen tussen deze normen zijn:

 • De context-analyse;
 • De integratie met andere bedrijfsprocessen;
 • Gedocumenteerde informatie, in plaats van procedures.

Het ISO 45001 arbomanagementsysteem

De ISO 45001 norm vraagt alleen om een managementsysteem. Het handboek voor arboprocessen, dat werd gehanteerd bij de OHSAS 18001 norm, is om deze reden niet langer verplicht. Alle zaken die voor een organisatie belangrijk zijn kunnen omschreven worden in het arbomanagementsysteem. Dit systeem biedt organisaties structuur en helpt rekening te houden met de context waarin een organisatie functioneert.

Voor wie is ISO 45001 bedoeld?

ISO 45001 zal worden toegepast bij bedrijven met verhoogde veiligheids- en gezondheidsrisico’s die het arbo-management op een systematische manier willen toepassen en verbeteren.

Het gaat hierbij meestal om een arbo-managementsysteem voor de eigen organisatie, dit in tegenstelling tot VCA waarbij het vooral draait om de projectlocatie. Zoals bijvoorbeeld in de industrie, bouw en installatietechniek.

Hoe kunnen wij helpen bij ISO 45001?

Wij kunnen u ondersteunen met de voorbereidingen op een ISO 45001 certificering. Bijvoorbeeld met een inventarisatie van de arbo-wetgeving, de veiligheids- en gezondheidsrisico’s en het opzetten en implementeren van een arbo-managementsysteem.

Ook gespecialiseerde ondersteuning zoals het uitvoeren van metingen, verbetering van machine veiligheid en arbo audits kunnen wij uitvoeren met inzet van deskundige adviseurs zoals MVK, HVK, arbeidshygiënist en lead auditor.

 

Voordelen van ISO 45001

 • Continue verbetering, gericht op de organisatie, door een managementsysteem.
 • Veiligheid en arbeidsomstandigheden worden continu verbetert.
 • De organisatie voldoet aan Arbo wet- en regelgeving.
 • De tevredenheid van medewerkers wordt verhoogt en ze zijn meer gemotiveerd.
 • Verzuim neemt af, waardoor ook verzuimkosten afnemen.
 • Minder controles door de arbeidsinspectie.
 • Een professionele uitstraling voor klanten, potentiële klanten en de rest van de markt.

Eisen van ISO 45001

Risico inventarisatie en evaluatie vormen de basis voor het arbomanagementsysteem. Gevaren, risicobeoordeling- en beheersing zijn duidelijk verwoord in het managementsysteem en worden continu bijgewerkt. Een managementsysteem kan tevens van toepassing zijn op de gehele organisatie of slechts een deel van de onderdelen.

Belangrijke eisen van de norm zijn:

 • Risico Inventarisatie en Evaluatie. 

Structureel en systematisch inventariseren van risico’s en gevaren.

 • Vastleggen van doelstellingen. 

Uit de identificatie en beoordeling van risico’s en gevaren volgen doelstellingen.

 • Vaststellen van procedures.

Procedures worden vastgesteld en bijgehouden om aan wettelijke eisen te voldoen.

 • Communicatie met personeel en externe partijen.

Communicatie met bijvoorbeeld medewerkers tijdens en na het project, is van essentieel belang.