BRL SIKB 7000

Informatie aanvragen


BRL SIKB 7000 - Bodemsanering

BRL SIKB 7000 is de certificeringsnorm van SIKB voor de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem. De BRL SIKB 7000 wordt toegepast in combinatie met bijbehorende protocollen die de verschillende methoden beschrijven.

Het grondverzetbedrijf dat aan BRL SIKB 7000 voldoet voorziet daarmee ook in het besluit uniforme saneringen (BUS). Regelgeving is opgesteld in onder andere de Wet bodembescherming (Wbb) en de Waterwet (Wtw) en ander milieu- en veiligheidsbeleid. Meer informatie over deze norm en de certificerende instanties is te vinden bij BodemPlus en op www.sikb.nl/lijstbrl7000.

Voor wie is BRL SIKB 7000 bedoeld?

BRL SIKB 7000 is bedoeld voor bedrijven die zich bezighouden met de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in conventionele methoden, in-situ, waterbodemsanering en uitplaatsing van grond. Bedrijven die BRL SIKB 7000 gecertificeerd combineren dit vaak met BRL SIKB 7500 en BRL 9335.

Hoe kunnen wij u helpen met BRL SIKB 7000?

Onze adviseurs hebben een uitgebreide advies- en auditervaring op het gebied van BRL SIKB 7000 en onderhouden regelmatig contact met certificerende instellingen (zoals KIWA, TÜV Nederland en Normec) zodat wij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.

Wij beschikken over adviseurs met praktijkervaring en voorbeelddocumenten die eenvoudig aangepast kan worden aan uw situatie. Certificering kan daardoor snel gerealiseerd worden. Wilt u de mogelijkheden voor uw bedrijf weten, dan maken wij graag een persoonlijke afspraak.