BRL SIKB 11000

Informatie aanvragen


BRL SIKB 11000 - Bodemenergie

BRL SIKB 11000 heeft tot doel de proceseisen aan het te certificeren bedrijf en aan de certificatie-instelling voor het procescertificaat voor “Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen” vast te leggen. Het gaat hierbij om Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen (“warmtepompen”). Deze beoordelingsrichtlijn en het daarbij horende protocol 11001, vormen samen het certificatieschema voor het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen. BRL SIKB 11000 is te downloaden via SIKB. 

Voor wie is BRL SIKB 11000 bedoeld?

BRL SIKB 11000 is bedoeld voor bedrijven die het ondergrondse deel van bodemenergiesysteem ontwerpen, aanleggen en onderhouden. Dit is de installatie die warmtebron in de bodem verbindt met de energie installatie (de warmtepomp). Organisaties die dit uitvoeren zijn vaak bedrijven die ook mechanische boringen verzorgen (conform SIKB BRL 2100) of installatiebedrijven.

Hoe kunnen wij u helpen met BRL SIKB 11000?

Wij kunnen u helpen bij het opzetten van een kwaliteitshandboek volgens de BRL SIKB 11000 of de integratie hiervan in uw bestaande handboek. Ook kunnen wij (samen met u) een proefaudit uitvoeren en u begeleiden tijdens de certificering. 

Vos Advies BV heeft al meerdere bedrijven begeleid bij certificering op het gebied van bodemenergie en werkt daarbij ook samen met stakeholders zoals fabrikanten, certificerende instanties, opleiders en branche verenigingen.