BRL 6000-25

Informatie aanvragen


BRL 6000-25 – CO-certificering

Hulp nodig bij de BRL 6000-25 certificering? De officiële titel van de BRL 6000-25 is ‘ontwerpen, installeren en beheren van installaties, deelgebied gebouwgeboden gasverbrandingstoestellen en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’. De BRL 6000-25 wordt ook als richtlijn gebruikt bij de CO-certificering.

In de BRL 6000-25 staan de eisen vermeld die zijn vastgelegd in de wettelijke certificeringsregeling Koolmonoxidepreventie of ook wel de gasketelwet genoemd. Vanaf 1 april 2022 dienen alle organisaties die werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallatie gecertificeerd te zijn. Dit kan worden aangetoond door middel van een BRL 6000-25 certificaat. Naast de bedrijfscertificering dienen monteurs welke gasverbrandingsinstallaties installeren, onderhouden en repareren per 1 april 2022 ook in het bezit te zijn van een Bewijs van Vakmanschap CO.

BRL 6000-25 is onderverdeeld in vier deelgebieden;

  1. Het installeren van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen.
  2. Het repareren van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen.
  3. Het onderhouden van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen.
  4. Het inbedrijfstellen en het vrijgeven voor gebruik van gasverbrandingstoestellen na werkzaamheden als bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 3.

Welke eisen worden er gesteld?

Om een BRL 6000-25 certificaat te kunnen behalen, dient de organisatie te voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de BRL 6000-25 norm. Hierin staat o.a. het volgende;

  • Er dient een kwaliteitshandboek te worden opgesteld waarin de interne kwaliteitszorg wordt beschreven.
  • Binnen de organisatie kunnen twee deskundigen worden aangewezen. Beide hebben verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een Vakbekwaam Persoon (VP) en een Voldoende Onderricht Persoon (VOP).
  • Het personeel moet deskundig zijn voor de werkzaamheden die men uitvoert. Dat betekent concreet dat men moet beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO. Het examen kan worden afgelegd via Vakmanschap CO.
  • Alle meetinstrumenten die voor metingen worden gebruikt dienen gekalibreerd te zijn

Hoe gaat BRL 6000-25 certificering in zijn werk?

Om BRL 6000-25 gecertificeerd te kunnen worden, zal een certificerende instelling een audit komen uitvoeren. De certificering wordt in 2 fasen uitgevoerd;

  1. Tijdens het fase 1 bezoek wordt het kwaliteitssysteem beoordeeld bij u op kantoor. Als dit onderzoek positief wordt afgesloten, kan het fase 2 bezoek plaatsvinden
  2. Tijdens het fase 2 bezoek wordt de implementatie getoetst door interviews en één of meerdere projectbezoeken. Per deelgebied dient er minimaal 1 projectdossier aanwezig te zijn. De deelgebieden kunnen met elkaar gecombineerd worden. Bij een positief resultaat wordt de organisatie voorgedragen voor certificering.

Het auditrapport wordt door de certificerende instelling doorgaans binnen een week verstuurd met daarbij het oordeel en eventuele acties.

Het rapport van de auditor wordt door de certificerende instantie beoordeeld en binnen enkele weken ontvangt de organisatie het officiële BRL 6000-25 certificaat dat 3 jaar geldig is.

Na de eerste certificering vinden er jaarlijks geplande herbeoordelingen plaats en worden projecten bezocht.

Hoe Vos Advies u kan helpen met een BRL 6000-25 – CO-certificering

Onze adviseurs helpen u om een slim BRL 6000-25 systeem op te zetten, zodat een succesvolle certificering is gegarandeerd. U kunt daarbij rekenen op een duidelijke aanpak, op een manier die bij uw organisatie past. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via telefoonnummer 088-8581122.