Wat houdt WTZi in?

Zorginstellingen hebben een toelating nodig wanneer zij zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (WLZ) voor vergoeding in aanmerking komt. De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) regelt deze toelatingen, stelt regels over goed bestuur en bepaalt daarnaast in welke gevallen winst uitgekeerd mag worden.

Nieuwe zorgaanbieders die een WTZi erkenning willen aanvragen kunnen dit doen via www.nieuwezorgaanbieders.nl.

Voor wie is WTZi bedoeld?

WTZi is bedoeld voor zorginstellingen die zorg leveren op grond van de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Dit zijn bijvoorbeeld zorginstellingen VV&T, gehandicaptenzorg en GGZ. Maar ook medisch specialistische instellingen die verzekerde zorg bieden moeten een WTZi erkenning aanvragen. Met een WTZi erkenning valt de zorginstelling onder toezicht van IGZ, ook moet er jaarlijks verantwoording worden afgelegd. Een WTZi erkenning is geen garantie voor een contract met zorgverzekeraars of -kantoren.

Hoe kunnen wij u helpen met WTZi?

Wij hebben al vele tientallen zorginstellingen begeleidt bij het organiseren en aanvragen van een WTZi erkenning. Dit kan zowel voor alle ondernemingsvormen. Onze dienstverlening bestaat hierbij uit advisering over de structuur en governance, de borging ervan in reglementen en statuten en het daadwerkelijk aanvragen van de erkenning.

Menu