Wat houden de WIP richtlijnen in?

De Werkgoep Infectie Preventie (WIP) stelt landelijke richtlijnen op voor de preventie van infecties in Nederlandse zorginstellingen met als doel richting te geven aan het handelen in de praktijk. Instellingen kunnen de WIP-richtlijnen gebruiken als uitgangspunt voor het vaststellen van hun beleid op dit gebied. De richtlijnen zijn professionele standaarden die in samenwerking met professionals en beroepsgroepen tot stand komen.

Informatie over de WIP richtlijnen is beschikbaar via het RIVM.

Voor wie is het bedoeld?

Er zijn richtlijnen voor onder andere handelingen en gebruik van specifieke stoffen, maar ook voor beroepsgroepen zoals huisartsen, tandheelkunde, etc. Dikwijls worden de WIP richtlijnen als protocollen beschouwd, maar de richtlijnen zijn vooral bedoeld om infectiepreventiebeleid te ontwikkelen. De WIP richtlijnen worden ook de IGZ toegepast als toetsingskader.

Hoe kunnen wij u helpen met de WIP richtlijnen?

Binnen ons team beschikken wij over enkele Deskundigen Infectiepreventie. Zij kunnen u helpen met het ontwikkelen van een passend infctiepreventiebeleid. Voor o.a. huisartsen, ZBC’s en tandheelkunde beschikken wij over hygiëneprotocollen die toepasbaar gemaakt kunnen worden op de eigen praktijk. Uiteraard kunnen wij hiervoor ook training verzorgen en infectiepreventie audits uitvoeren. Hiermee kunnen wij ondersteunen met de gehele PDCA-cyclus voor infectiepreventie.

Menu