Wat houdt NTA 8009 in?

NTA 8009 bevat basiseisen voor een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) om de risico’s voor de veiligheid van patiënten te identificeren, te analyseren, te beheersen en te verminderen. De eisen van NTA 8009 zij ook opgenomen in het ZKN Keurmerk

De norm kan als leidraad gebruikt worden om veiligheidsrisico’s systematisch te analyseren en te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Hiermee wordt ook voldaan aan de IGZ eisen.

NTA 8009 is te verkrijgen bij NEN.

Voor wie is NTA 8009 bedoeld?

Deze NTA is van toepassing op ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen, maar ook andere gezondheidszorginstellingen die een VMS willen implementeren kunnen NTA 8009 toepassen.

Hierbij gaat het om situaties waarbij patiënten een verhoogd veiligheidsrisico lopen, bijvoorbeeld door infectierisico’s of medicatiefouten. Door een risicogebaseerde aanpak worden oorzaken voor mogelijke fouten gericht aangepakt. In combinatie met een continue verbetercylcus (PDCA) leidt dit tot een verhoging van de patiëntveiligheid.

 

Hoe kan Vos Advies u helpen met NTA 8009?

Vos Advies BV kan u helpen via een maatwerk aanpak, waarbij training, tijdelijke ondersteuning, audits of projectmanagement op een adequate wijze worden ingezet.

Wij starten met het opzetten van een duidelijke structuur en een prospectieve risico inventarisatie. Vervolgens bieden wij tijdelijke ondersteuning indien gewenst, geaccrediteerde trainingen op het gebied van medicatiebeleid of WIP Richtlijnen en toetsing door infectiepreventie en systeemaudits. Hierbij biedt het eQuse online managementsysteem een duidelijk framewerk.

Wij lichten onze aanpak graag persoonlijk toe in een vrijblijvend kennismakingsgesprek,

Menu