Wat houdt HKZ Gehandicaptenzorg in?

HKZ Gehandicaptenzorg (2008 met addendum) is een kwaliteitsnorm voor organisaties die gespecialiseerde zorg- en dienstverlening bieden aan mensen met een handicap, in aanvulling op het aanbod van niet-gespecialiseerde zorgaanbieders. Voor de HKZ certificering moet voldaan worden aan het Algemene HKZ deel (HKZ 123) en het specifieke deel voor GGZ (HKZ 118). ISO 9001:2008 maakt integraal onderdeel uit van de HKZ normen, hierdoor wordt bij de HKZ-certificering ook direct aan de ISO 9001 eisen voldaan.

Meer informatie over deze HKZ norm vindt u op de website van HKZ.

Voor kleine zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg adviseren wij HKZ Kleine Organisaties.

Voor wie is HKZ Gehandicaptenzorg bedoeld?

Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van Organisaties, die gespecialiseerde zorg- en dienstverlening bieden aan mensen met een handicap, in aanvulling op het aanbod van niet-gespecialiseerde zorgaanbieders. Bij certificering wordt het type voorziening dat is ge-audit ingevuld op het certificaat. Dit zijn onder meer de leden van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en andere organisaties met een vergelijkbaar primair proces die een zorg- en/of dienstverleningsaanbod kennen voor mensen met een handicap. (bron: HKZ)

Hoe kunnen wij u helpen met HKZ Gehandicaptenzorg?

Wij kunnen u helpen met een inventarisatie (nulmeting) en het opstellen van een plan van aanpak voor het opzetten, implementeren en certificeren van uw kwaliteitsmanagementsysteem.

Bij het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem krijgt u maatwerkbegeleiding door middel van hulpdocumenten, training, audits en advies. Hierbij kunt u voor ons online kwaliteitsmanagementsysteem kiezen.

In de implementatie fase ondersteunen wij bij de interne audits en de directiebeoordeling.

Tenslotte adviseren wij bij de selectie van de certificerende instelling en het organiseren van de externe audits.

Menu