Wat houdt HKZ Geestelijke Gezondheidszorg in?

HKZ GGZ (2009 met addendum 2011) is een kwaliteitsnorm voor organisaties die zorg- of dienstverlening bieden in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Voor de HKZ certificering moet voldaan worden aan het Algemene HKZ deel (HKZ 123) en het specifieke deel voor GGZ (HKZ 129 en HKZ 148). ISO 9001:2008 maakt integraal onderdeel uit van de HKZ normen, hierdoor wordt bij de HKZ-certificering ook direct aan de ISO 9001 eisen voldaan.

Meer informatie over deze HKZ norm vindt u op de website van HKZ.

Voor kleine GGZ organisaties adviseren wij HKZ Kleine Organisaties.

Voor wie is HKZ Geestelijke Gezondheidszorg bedoeld?

Deze HKZ-norm is van toepassing op organisaties, die zorg- of dienstverlening bieden in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Voorbeelden hiervan zijn algemene ggz, Forensisch Psychiatrische zorg, RIBW, jeugd-ggz en preventie. In toenemende mate wordt in de GGZ gebruik gemaakt van dienstverlening via internet. Indien de organisatie kan aantonen dat producten en/of diensten die via internet worden geleverd voldoen aan de eisen in deze norm, kan dit worden meegenomen in de scope. In alle gevallen geldt dat instellingen moeten voldoen aan de wet- en regelgeving die op hen van toepassing is. (bron: HKZ)

Hoe kunnen wij u helpen met HKZ Geestelijke Gezondheidszorg?

Wij kunnen u helpen met een inventarisatie (nulmeting) en het opstellen van een plan van aanpak voor het opzetten, implementeren en certificeren van uw kwaliteitsmanagementsysteem.

Bij het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem krijgt u maatwerkbegeleiding door middel van hulpdocumenten, training, audits en advies. Hierbij kunt u voor ons online kwaliteitsmanagementsysteem kiezen.

In de implementatie fase ondersteunen wij bij de interne audits en de directiebeoordeling.

Tenslotte adviseren wij bij de selectie van de certificerende instelling en het organiseren van de externe audits.

Menu