Compliance Officer in de Zorg
Chantal Aarts

Compliance Officer Zorg

24-01-2020

Wet- en regelgeving, beleidsregels, statuten en reglementen vertalen naar begrijpelijke do’s & don’ts voor alle medewerkers. Dat is de kracht van onze Compliance Officer in de Zorg: Chantal Aarts. Zij weet de parameters compliance, good governance en kwaliteit samen te vatten in een document waaruit blijkt dat je zorginstelling aantoonbaar goede zorg levert.

Zorgadviseur Chantal Aarts is in december 2019 ingeschreven in het register (RCOZ.nl) als een van de eerste in zorg gespecialiseerde compliance officers van Nederland. ‘Het draait er niet alleen om dat bestuurders en medewerkers bekend zijn met eigen beleid en de voor hen geldende wet- en regelgeving, maar dat je gemaakte afspraken ook terugziet in het gedrag van iedere medewerker in de organisatie’, licht Chantal toe.

Hard werken

In- en extern toezicht moeten ervoor zorgen dat iedereen zich gedraagt zoals van tevoren met elkaar is afgesproken. ‘Als een organisatie “compliant” wil zijn, moet er gewoon hard worden gewerkt door mensen die op alle niveaus in de zorg werkzaam zijn; van de zorgprofessional tot de zorgbestuurder’, aldus Chantal. In de praktijk constateert zij daarbij twee dingen. Zo ziet ze dat mensen in hun werkzaamheden aanlopen tegen de noodzaak om verschillende belangen en waarden tegen elkaar af te wegen. Ook merkt ze dat regels voor hen niet altijd duidelijk zijn.

Gedeelde verantwoordelijkheid

‘Als compliance officer inventariseer ik zowel het bedrijfsmatige als het beroepsinhoudelijke kader waaraan organisaties moeten voldoen. Die twee zaken moeten namelijk een gedeelde verantwoordelijkheid zijn voor alle betrokkenen in een zorginstelling. Daarbij kijk ik hoe de organisatie beleid en regels inbedt richting medewerkers, Raad van Toezicht en de Raad van Commissarissen.’

Compliance borgen

In de praktijk blijkt informatie gefragmenteerd aanwezig in organisaties. ‘Borgen van beleid is daardoor lastig, doordat er vaak geen samenhang is tussen beleid en uitvoering. Door een complianceprogramma op te stellen, breng ik deze samenhang aan in een voor iedere medewerker herkenbare taal en verwachting. Zo’n complianceprogramma borg je door het te implementeren via een trainingsprogramma, standaard op de agenda te zetten én steeds te evalueren. Je kunt het voortdurend bijstellen en is daardoor nooit af.’