Meer kwaliteit in minder tijd

Lees hier over 3 valkuilen die je moet vermijden om meer kwaliteit in minder tijd te bieden. ISO 9001:2015 helpt je daarbij.

Wij zien dat organisaties regelmatig belemmerd worden door hun managementsysteem. Kwaliteitsmedewerkers zijn dan drukker met hun systeem in stand houden dan met resultaten boeken. Wat zou het mooi zijn als je weer met een schone lei zou kunnen beginnen. Maar de eisen nemen alleen maar toe en het certificaat mag niet in gevaar komen. Dus hoe pak je dat aan? 3 valkuilen die je moet vermijden om meer kwaliteit in minder tijd te bieden.

1: Scheid context en inhoud

Organisaties hebben buiten het kwaliteitssysteem al heel veel dingen goed geregeld. Denk aan ICT-systemen, opleidingen,  en aansluiting bij externe kennisbronnen zoals een brancheorganisatie. Dit noemen we de context van de organisatie. De context van een organisatie behoort niet per definitie tot de inhoud van je kwaliteitssysteem, hoe je omgaat met deze context wel.

Valkuil 1:
De context van een organisatie hoef je niet over te nemen in je kwaliteitssysteem, maar hoe je omgaat met deze context wel.

2: Niet alle eisen zijn even belangrijk

Organisaties hebben te maken met veel eisen. De directie moet inzicht hebben in deze eisen én beslissen welke belangrijk zijn en welke niet. In kwaliteitsmanagementsystemen wordt bij het omgaan met afwijkingen vaak niet naar het belang van de bijbehorende eis gekeken. Oftewel: iedere afwijking is even belangrijk. Hierdoor raak je kostbare tijd kwijt aan het registreren, analyseren en opvolgen van afwijkingen die soms niet relevant zijn.

Valkuil 2:
Als binnen een organisatie de eisen niet duidelijk zijn, worden afwijkingen vaak niet efficiënt afgehandeld.

3: Denk vanuit risico’s en kansen

Veel kwaliteitssystemen pretenderen op papier oplossingen te bieden voor iedere ongewenste gebeurtenis. Dit uit zich in Exceltabellen met veel cijfers en kleuren. Ook hier geldt: niet ieder risico is even belangrijk én een maatregel is pas effectief als die ook wordt toegepast. Kennen directie en medewerkers op grond van de eisen de belangrijkste risico’s? Leg dan daar je focus op. Zijn er nog kansen die je graag zou willen benutten, zoals een beter gebruik van het CRM-systeem of het delen van kennis tussen collega’s? Ga dan eerst bestaande kansen benutten voordat je nieuwe wegen gaat bewandelen.

Valkuil 3:
Als belangrijke risico’s niet bij alle betrokkenen bekend zijn, worden kansen om deze aan te pakken vaak niet volledig benut.

Wij helpen je graag

3 praktische onderwerpen waarmee je snel winst kunt behalen. Wil je hiermee aan de slag? Onze adviseurs helpen je graag om intern bewustzijn te vergroten of hoofd- en bijzaken beter te scheiden. 

Een kennismakingsgesprek is de eerste stap om meer tijd vrij te maken voor kwaliteit!

Wil je persoonlijk reageren? Mail ons je reactie.