Zorgaanbestedingen

Zorgcontracten verkrijgen én behouden

Zorginstellingen kunnen zorg leveren via zorgcontracten met gemeenten (Wmo, Jeugdwet), zorgverzekeraars (Zvw) en zorgkantoren (Wlz). Ieder jaar bieden deze zorginkopers de gelegenheid via aanbestedingen op o.a. TenderNed, Negometrix en Aanbestedingskalender om in te schrijven op zorgkavels. Als nieuwe zorgaanbieder een zorgcontract binnenhalen is niet eenvoudig, maar het loont de moeite als het wel lukt. 

Om in aanmerking te komen voor een zorgcontract moet een zorginstelling aan een groot aantal eisen voldoen, zoals:

  • Onderscheidend zorgaanbod
  • Goede prijs/kwaliteit verhouding
  • Duidelijk ondernemings- en financieringsplan
  • Wtzi-erkenning
  • ISO 9001 of HKZ certificaat
  • Inspectiekader IGZ zorginstellingen
  • Zorgbrede governance

Onze adviseurs bieden ondersteuning bij zorginkoop aanbestedingen volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Zorgverzekeringewet (Zvw) en Wet Langdurige Zorg (Wlz). Denk hierbij aan VV&T, gehandicaptenzorg, GGZ en kleinschalige zorg. Wij ondersteunen bestuurders en zorgmanagers van kleine en middelgrote zorginstellingen in geheel Nederland bij het behalen en behouden van de zorgcontracten. indien nodig werken wij hierbij samen met lokale notarissen en accountants.

Hoe kan Vos Advies u helpen bij zorginkoop aanbestedingen?

Vos Advies beschikt over adviseurs die deskundig zijn in het schrijven van een “plan van aanpak” bij aanbestedingen en in staat zijn om samen met u de juiste inkoopstrategie te bepalen. Daarnaast zijn wij bekend met vrijwel alle inkoopeisen die gesteld worden aan zorginstellingen. Wij bewaken de afloopdata en ondersteunen bij documentbeheer, aanvragen van verklaringen en het uploaden van de juiste documenten. Kortom, wij begeleiden u van A - Z.