Privacy

Privacy en de AVG

AVG? Natuurlijk doet u mee! Een boete van maximaal 20 miljoen euro óf 4% van de jaaromzet. Zijn er nog meer redenen nodig om de privacy van uw patiënten of cliënten serieus te nemen? 

Toen op 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht werd, waren nog lang niet alle zorgaanbieders zover om aan alle eisen te voldoen. Anno nu moet privacy en de bescherming van persoonsgegevens gemeengoed zijn binnen je zorgorganisatie. Maar waar moet je daarbij precies op letten? Wat doe je goed? Wat kan beter? Hoe zorg je ervoor dat je het op privacy vlak goed blijft doen voor je patiënten of cliënten?

Hoe Vos Advies u helpt met naleving van de AVG?

Waarom verzamelt u persoonsgegevens? Waarvoor gebruikt u die gegevens. Hoe en hoe lang bewaart u de data? Kunt u richting de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aantonen dat u ‘in control’ bent?

Onze adviseurs zijn gekwalificeerd op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Ze helpen u:

  • de risico’s op datalekken binnen uw zorgorganisatie in kaart te brengen
  • de processen te toetsen en waar nodig aan te passen aan de AVG-eisen
  • verwerkersovereenkomsten helpen opstellen en toetsen
  • een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen (intern of extern)
  • een Data Protection Impact Assessment uit te voeren (verplicht als de gegevensbescherming een hoog privacy risico oplevert voor patiënten of cliënten van wie je de gegevens verwerkt en gebruikt)