Compliance

Informatie aanvragen


Zonder zorgen voldoen aan wet- en regelgeving

Iedereen behoort de wet te kennen, zoals de Arbowet, AVG en het Activiteitenbesluit. Organisaties moeten echter nog een stap verder gaan en ook structurele maatregelen treffen om er continu aan te voldoen. Oftewel: "in compliance zijn". Dit betekent dat het management niet alleen inzicht heeft in de relevante wet- en regelgeving maar ook in de naleving en de effectiviteit van de getroffen maatregelen.

Compliance management

Vaak is binnen organisaties wel bekend waar zwaktes liggen. Toch wordt niet altijd de link gelegd naar overtreding van de wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan gevaarlijke stoffen die onvoldoende in kaart zijn gebracht, persoonsgegevens die buiten ICT-systemen worden bewaard of een ARBO RI&E die ligt te verstoffen in de kast. Als deze situatie voortduurt kan een onderbuikgevoel uitgroeien tot slapeloze nachten. 

In onze visie biedt het grote voordelen om structureel aandacht te besteden aan compliance management. Wij hebben de ervaring dat de kosten van een effectief compliancemanagement ruimschoots opwegen tegen de positieve effecten. Het bedrijfsmanagement krijgt immers duidelijke informatie over risico's en kansen op grond waarvan onderbouwde investeringsbeslissingen kunnen worden genomen.

Stappenplan compliance management

Wij passen compliance management toe aan de hand van de volgende stappen:

  • Inventariseren van (wijzigingen) in wet- en regelgeving
  • Risicobeoordeling
  • Wettelijke eisen vertalen naar structurele maatregelen
  • Monitoren en toetsen van naleving
  • Het doorvoeren van aanpassingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

Soorten normen, wet- en regelgeving

Onze specialisten helpen u met de implementatie van de volgende certificeringsnormen, inspectiekaders en wetgeving:

  • Certificeringsnormen, zoals: ISO, HKZ, Prestatieladders, VCA/VCU en Beoordelingsrichtlijnen;
  • Inspectiekaders van IGJ, iSZW, ILENT
  • Wetgeving op het gebied van zorgkwaliteit, producteisen, privacy, arbo en milieu

Onze bijdrage aan uw compliance management

Onze adviseurs beschikken over de middelen en de kennis om compliance management effectief te implementeren. Wij combineren onze diensten en services tot een totaalaanpak zodat u met één aanspreekpunt van A - Z wordt begeleid voor uw compliance management.