Certificering behalen

Informatie aanvragen


Erkende certificering met meerwaarde behalen

Als organisatie levert u kwaliteit. Uw bestaande klanten weten dat, maar nieuwe opdrachtgevers nog niet. Met een erkende bedrijfscertificering kunt u echter aantonen dat de bedrijfsvoering bij u op orde is. Dit betekent dat de eisen van opdrachtgevers, wetgeving en andere belangrijke stakeholders volgens de certificeringsnorm consequent zijn doorgevoerd in de bedrijfsvoering. Onze specialisten zorgen ervoor dat dit op de best mogelijke manier wordt gedaan, zodat uw medewerkers er geen last maar juist voordeel van hebben.

Certificering behalen

Iedere organisatie past in meer of mindere mate certificeringseisen toe. Een erkende ISO, HKZ, VCA of Veiligheidsladder certificering vergt echter meer. Namelijk dat beleid en doelstellingen zijn afgestemd op de wensen en behoeften van klanten, stakeholders en wetgeving én dat op basis van risicobeoordeling effectieve maatregelen zijn getroffen.

Dit betekent niet dat er veel documenten en procedures moeten zijn, maar wel dat medewerkers zich bewust zijn van hun bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen, heldere meting en monitoring van prestaties en bedrijfsbreed leren en verbeteren. Onze specialisten leggen verbindingen in uw organisatie en helpen weerstanden overwinnen, waardoor certificeringseisen geïntegreerd worden in de bedrijfsprocessen. Uiteindelijk is ons streven om een certificering te realiseren zonder een extra handboek.

Certificeringsnormen

Onze specialisten kennen vrijwel iedere erkende certificeringsnorm, zoals ISO, HKZ, VCA of Veiligheidsladder. Op deze website hebben wij een overzicht van alle actuele normen opgenomen die wij ondersteunen. 

Stappenplan certificering

Een certificering behalen én behouden gaat het beste wanneer certificeringseisen een vast onderdeel worden van de organisatie. Veel organisaties laten certificering over aan een ondersteunende medewerker, zodat het "erbij" wordt gedaan. Hierdoor blijft certificering een kostenpost en levert het vaak onvoldoende toegevoegde waarde. Met ons stappenplan kost certificering minder moeite en past het beter bij de bedrijfsvoering:

Stap 1: context, stakeholders, wetgeving 

Wat voor organisatie zijn wij? Welke certificeringseisen passen we al toe? Wat verwachten klanten en stakeholders van ons? Wat komt er op ons af? Dit zijn de vragen die onze adviseurs samen met u behandelen bij de start. Hierdoor kunnen wij een goede inschatting maken hoe het managementsysteem eruit komt te zien.

Stap 2: leiderschap, beleid en doelstellingen

Na de eerste stap wordt het tijd om keuzes te maken voor het managementsysteem. Welke processen vallen onder de certificering, welk beleid en uitgangspunten gaan we hanteren en welke doelstellingen moeten de komende jaren worden gerealiseerd. Uiteraard stellen wij dit vast met betrokkenheid van directie en leidinggevenden.

Stap 3: risico's en kansen

Wat staat de organisatie in de weg om de doelen te realiseren. Welke onbenutte kansen liggen er nog die een positieve bijdrage kunnen leveren? In de risico analyse bepalen wij de belangrijkste risico's en kansen en bepaalt u welke acties genomen zullen worden.

Stap 4: processen

In stap 4 behandelen wij de verschillende processen in uw organisatie: de besturende, de uitvoerende en de ondersteunende. Belangrijk hierbij is dat bij iedere proces het doel, resultaat, de eisen die aan mensen en middelen worden gesteld en het gebruik van procesindicatoren helder zijn.

Stap 5: toepassen managementsysteem

In deze fase ondersteunen wij het certificatieproces met training, coaching en interne audits. Hierdoor gaat het managementsysteem leven en worden de resultaten zichtbaar voor de medewerkers. De implementatieperiode neemt gemiddeld genomen 3 maanden tijd in beslag.

Stap 6: evaluatie van het managementsysteem

De een na laatste stap is de evaluatie van het managementsysteem. Oftewel: is de directie tevreden over de resultaten van het managementsysteem en draagt het voldoende bij aan de bedrijfsdoelstellingen? De conclusies gebruiken we om de bedrijfsvoering verder te verbeteren.

Stap 7: certificering

De laatste stap van het certificeringstraject is de daadwerkelijke certificering door een onafhankelijke certificerende instantie. Hierbij werken wij samen met gerenommeerde namen zoals o.a. TÜV, DEKRA, KIWA en BSI. De certificering is in de regel 3 jaar geldig. De eerste, initiële, audit wordt in 2 fase uitgevoerd, namelijk een vooronderzoek en een implementatie audit. Daarna worden er jaarlijks opvolgingsaudits uitgevoerd op de locatie van het bedrijf of bij projectlocaties om de certificering in stand te houden. 

Onze bijdrage aan uw certificering

Vos Advies beschikt over de middelen en de kennis om certificering optimaal te realiseren. Wij combineren onze diensten en services tot een praktische totaalaanpak zodat u met één aanspreekpunt werkt voor alles wat u nodig heeft om de certificering snel en praktisch te behalen.