• Zorginkoop
    Vos Advies verzorgt jaarlijks de begeleiding bij tientallen aanbestedingen voor de Zvw, Wmo en Wlz

Wat houdt ondersteuning bij zorginkoop Wmo, Jeugdwet, Zvw en Wlz in?

Zorginstellingen kunnen zorg leveren via zorgcontracten met gemeenten (Wmo, Jeugdwet), zorgverzekeraars (Zvw) en zorgkantoren (Wlz). Ieder jaar bieden deze zorginkopers de gelegenheid via aanbestedingen op o.a. TenderNed, Negometrix en Aanbestedingskalender om in te schrijven op zorgkavels. Om in aanmerking te komen voor een zorgcontract moet een zorginstelling aan een groot aantal eisen voldoen, zoals:

Voor wie is ondersteuning bij zorginkoop Wmo, Jeugdwet, Zvw en Wlz?

Ondersteuning bij zorginkoop aanbestedingen is voor zorgaanbieders die zorg verlenen conform de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Zorgverzekeringewet (Zvw) en Wet Langdurige Zorg (Wlz). Denk hierbij aan VV&T, gehandicaptenzorg, GGZ en kleinschalige zorg. Wij bieden ondersteuning aan bestuurders en zorgmanagers van kleine en middelgrote zorginstellingen in geheel Nederland bij het behalen en behouden van de zorgcontracten. Hierbij werken wij samen met notarissen, accountants en andere dienstverleners.

De inkooptrajecten starten ieder jaar rond 1 april en eindigen op 1 november. Dit is de periode waarin meegedongen kan worden naar een zorgcontract.

 

Hoe kan Vos Advies u hierbij helpen?

Vos Advies beschikt over adviseurs die deskundig zijn in het schrijven van een “plan van aanpak” bij aanbestedingen en in staat zijn om samen met bestuurders en zorgmanagers de juiste inkoopstrategie te bepalen. Daarnaast zijn wij bekend met vrijwel alle inkoopeisen die gesteld worden aan zorginstellingen. Wij bewaken de afloopdata en ondersteunen bij documentbeheer, aanvragen van verklaringen en het uploaden van de juiste documenten.

Wilt u meer weten over ondersteuning bij de zorginkoop? Wij maken graag een vrijblijvende afspraak met u.

Offerte aanvragen voor Zorginkoop

Offerte aanvragen norm
Bezig met versturen
Menu