Wat houdt Inspectiekader Zorginstellingen in?

Zorginstellingen moeten voldoen aan de wettelijke- en branche eisen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet hierop toe. Met onze dienst Inspectiekader Zorginstellingen geven wij inzicht in het wettelijk kader en de veldnormen waar zorginstellingen aan moeten voldoen. De beoordeelde wetgeving omvat o.a. WTZi, Wlz, ZvW, Wkkgz, Wmcz, WGBO en de wet BIG. Daarnaast hanteren wij de vragenlijst IGZ, convenant medische hulpmiddelen, WIP richtlijnen en relevante veldnormen. Ook toetsen wij de naleving op deze eisen en geven wij adviezen om aan het inspectiekader van IGZ te voldoen.

Onze dienst Inspectiekader Zorginstellingen geeft duidelijkheid en voorkomt verrassingen bij een mogelijk IGZ bezoek.

Voor wie is het Inspectiekader Zorginstellingen bedoeld?

Het inspectiekader Zorginstellingen is bedoeld voor organisaties die in Nederland zorg leveren aan patiënten in een georganiseerd verband en en onder het toezicht van IGZ vallen. Het maakt hierbij niet uit of het om verzekerde of onverzekerde zorg gaat. Onze rapportages en adviezen worden door kwaliteitsmedewerkers ook toegepast in het kader van het HKZ, EN 15224 of een ISO 9001 certificering van de zorginstelling.

Hoe kunnen wij u helpen met het Inspectiekader Zorginstellingen?

Na een inventarisatie stellen wij het register samen met de geldende zorgwetgeving en andere gelieerde eisen. Vervolgens stellen wij samen met u de naleving en mogelijke knelpunten vast. De acties die hieruit blijken worden in een plan van aanpak opgenomen. Indien gewenst ondersteunen wij bij de uitvoering van het plan van aanpak. Jaarlijks verzorgen wij een update van het register, bespreken wij de mogelijke consequenties van wijzigingen met u en toetsen wij de naleving. Hierdoor is geborgd dat de kliniek blijft voldoen aan de wettelijke eisen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op voor een afspraak!

Offerte aanvragen voor IGZ inspectiekader – zorginstellingen

Offerte aanvragen norm
Bezig met versturen
Menu