Wat houdt Inspectiekader Klinieken in?

Klinieken en ZBC’s moeten voldoen aan de wettelijke- en branche eisen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet hierop toe. Met onze dienst Inspectiekader Klinieken geven wij inzicht in het wettelijk kader en de veldnormen waar klinieken aan moeten voldoen.

De beoordeelde wetgeving omvat o.a. Wkkgz, WGBO, wet op de medische hulpmiddelen, wet BIG. Daarnaast hanteren wij de vragenlijst IGZ, convenant medische hulpmiddelen, WIP richtlijnen en relevante veldnormen.

Ook toetsen wij de naleving op deze eisen en geven wij adviezen om aan het inspectiekader van IGZ te voldoen.

Het Inspectiekader Klinieken geeft klinieken en ZBC’s duidelijkheid en voorkomt verrassingen bij een mogelijk IGZ bezoek.

Voor wie is het Inspectiekader Klinieken bedoeld?

Het inspectiekader Klinieken is bedoeld voor Klinieken en ZBC’s die in Nederland actief zijn en onder het toezicht van IGZ vallen. Het maakt hierbij niet uit of het om verzekerde of onverzekerde zorg gaat.

Onze rapportages en adviezen worden door kwaliteitsmedewerkers ook toegepast in het kader van het ZKN Keurmerk of een ISO 9001 certificering van de kliniek.

Hoe kunnen wij u helpen met het Inspectiekader Klinieken?

Na een inventarisatie stellen wij het register samen met de geldende zorgwetgeving en andere gelieerde eisen. Vervolgens stellen wij samen met u de naleving en mogelijke knelpunten vast. De acties die hieruit blijken worden in een plan van aanpak opgenomen. Indien gewenst ondersteunen wij bij de uitvoering van het plan van aanpak.

Jaarlijks verzorgen wij een update van het register, bespreken wij de mogelijke consequenties van wijzigingen met u en toetsen wij de naleving. Hierdoor is geborgd dat de kliniek blijft voldoen aan de wettelijke eisen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op voor een afspraak?

Offerte aanvragen voor IGZ inspectiekader – klinieken

Offerte aanvragen norm
Bezig met versturen
Menu