Wat houdt de Hygiëne audit in?

De hygiëne audit is een beoordeling van de hygiëne- en infectiepreventie maatregelen die door een kliniek of zorginstelling zijn genomen.

De audit wordt door een geaccrediteerde Deskundige Infectie Preventie (DIP) uitgevoerd op grond van de richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP), richtlijnen Steriiseren en Steriliteit, veldnormen, bepalingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de landelijke wetgeving.

De audit bestaat uit:

  1. Een rondgang
  2. Beoordeling van de protocollen en beheersmaatregelen
  3. Observatie van een behandeling
  4. Verificatie van maatregelen n.a.v. eerdere audits
  5. Terugkoppeling van de resultaten
  6. Rapportage

Voor wie is de Hygiëne audit bedoeld?

De hygiëne audit is bedoeld praktijken, klinieken en zorginstellingen met risico’s op het gebied van hygiëne of infectiepreventie, bijvoorbeeld ten gevolge van invasieve behandelingen.

De audit voldoet aan de eisen van het ZKN Keurmerk en kan daardoor toegepast worden door ZKN gecertificeerde klinieken en ZBC’s.

Hoe kunnen wij u helpen met de Hygiëne audit?

Het is mogelijk om een eenmalige audit uit te laten voeren, maar meestal wordt er gekozen voor een een jaarlijkse beoordeling. In beide gevallen wordt de audit door een geaccrediteerde deskundige infectiepreventie uitgevoerd. Bij de jaarlijkse check bewaken wij de vervaldatum en wordt er tijdig contact opgenomen voor een herbeoordeling.

Indien gewenst is het mogelijk om de audit te combineren met een beoordeling van het wettelijk kader voor klinieken of zorginstellingen.

Onze adviseurs kunnen u vervolgens ook ondersteuning bieden bij het treffen van eventuele verbetermaatregelen. Bijvoorbeeld door een training infectiepreventie, het actualiseren van protocollen, het uitvoeren van een (prospectieve) Risico Analyse of kwaliteitsondersteuning.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.

Offerte aanvragen voor Hygiëne & infectiepreventie

Offerte aanvragen norm
Bezig met versturen
Menu