Wat houdt een Milieuwet Eisen Register in?

Het Milieu Eisen Register is een overzicht met alle milieuwet- en regelgeving die relevant is voor een organisatie, haar processen en producten/diensten. Het register wordt gebruikt om de naleving van milieuwet- en regelgeving te monitoren.

Het Milieuwet Eisen Register sluit aan bij het Milieu Aspecten Register, waarin de milieurisico’s zijn opgenomen. Ook wordt het Milieuwet Eisen Register toegepast als input voor een milieu managementsysteem of een ISO 14001 certificering.

In Nederland kan via AIM online informatie ingewonnen worden over de van toepassing zijnde milieuwetgeving.

Voor wie is het Milieuwet Eisen Register bedoeld?

Het Milieuwet Eisen Register is bedoeld voor organisaties met een verhoogd milieu risico, om aan te tonen dat zij aan de wettelijke eisen voldoen. Het register helpt mee om te voldoen aan wet- en regelgeving en de juiste acties te nemen. Ook legt het register een relatie met de relevante milieuaspecten en effecten. Hiermee draagt het bij aan good governance.

Het milieuwetgeving register is een verplicht onderdeel van ISO 14001. Het is daarmee ook een belangrijk hulpmiddel van KAM- en milieu coördinatoren van organisaties met een ISO 14001 certificering.

Hoe kunnen wij u helpen met het Milieuwet Eisen Register?

Wij kunnen snel en adequaat de relevante milieuwet- en regelgeving bepalen voor uw organisatie en dit vastleggen in een milieuwetgeving register. In aansluiting hierop zullen wij u ook adviseren over verbeteringen die leiden tot het voldoen aan deze wetgeving. Uiteraard voldoen onze oplossingen ook aan de eisen van ISO 14001.

U kunt ook bij ons terecht voor een jaarlijkse updateservice van het milieuaspectenregister in combinatie met een check op de actuele wet- en regelgeving. Hierdoor blijft u steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op voor een afspraak?

Offerte aanvragen voor Milieuwetgeving

Offerte aanvragen norm
Bezig met versturen
Menu