GGZ zorginstellingen

Voor praktijken en GGZ zorginstellingen geldt in Nederland het model kwaliteitsstatuut voor de GGZ. Vanaf 1 januari 2017 moet elke aanbieder van GGZ een eigen kwaliteitsstatuut hebben, dat voldoet aan de eisen van het Model kwaliteitsstatuut en moet zijn geregistreerd bij het Zorginstituut.

Doel kwaliteitsstatuut voor de GGZ zorginstellingen

In het kwaliteitsstatuut staat vermeld hoe  een zorgaanbieder in de GGZ de integrale zorg heeft geregeld voor de patiënten of cliënten. Hierbij gaat het vooral om de de taken, verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de verschillende betrokken zorgverleners en de verhoudingen. Het is van belang dat deze dusdanig is georganiseerd dat de autonomie en de regie van de patiënten/cliënten zoveel mogelijk worden gestimuleerd. Om op die manier de kwaliteit en de  doelmatigheid van de zorgverlening toetsbaar en inzichtelijk te maken. Het kwaliteitsstatuut GGZ zorgt ervoor dat een cliënt/patiënt en de familie en/of naastbetrokkenen overzichtelijk kunnen zien hoe een zorgverlener aan de minimale kwaliteitsaspecten voldoet en hier vorm aan geeft. Zo kan er een weloverwogen keuze worden gemaakt in de keuze voor een bepaalde zorgaanbieder.

Ondersteuning voor kwaliteitsstatuut GGZ zorginstellingen

Vos Advies biedt slimme oplossingen die op elkaar zijn afgestemd en ervoor zorgen dat het kwaliteitsstatuut zorgeloos kan worden toegepast. Bijvoorbeeld door:

Benieuwd wat wij voor uw GGZ instelling kunnen betekenen?

Wij beschikken over een team van specialisten die tot uw beschikking staan waardoor u verzekerd bent van het juiste serviceniveau. Hierdoor hoeft u zich geen zorgen meer te maken over certificeringen en kwaliteitseisen. Wilt u weten wat wij exact kunnen betekenen voor uw GGZ zorgorganisatie? Neem dan direct contact met ons op, we maken graag een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek.