GWW, Groen en Infra

Informatie aanvragen


Certificering is fundament voor GWW, infra en groenbedrijven

Nederland heeft een groot tekort aan nieuwe woningen. En waar woningen komen, zijn wegen en water nodig en moet veel grond worden verzet. Een ideale opdracht voor uw gww-bedrijf. Deze opdrachten worden vaak gegund via een aanbesteding. Dan wilt u er niet achter komen dat uw bedrijf niet aan alle vereisten voldoet omdat het aan een bepaalde certificering ontbreekt.

Geen paniek. Wij helpen om alle zaken snel op een rij te zetten en begeleiden u om uw bedrijf soepel te certificeren voor alle relevante normen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien helpen we om slim om te gaan met zaken als assetmanagement, informatiebeveiliging en de toenemende invloed van omgevingsmanagement.

En wij zijn er ook met praktische oplossingen voor de groenbedrijven. Zoals ondersteuning bij het beheer van uw Groenkeur en VCA bedrijfscertificaten of het uitvoeren van een ARBO RI&E.

Hoe helpt Vos Advies uw gww- of infra-bedrijf helpt met certificering?

Onze in de gww- en infra-sector gespecialiseerde adviseurs helpen je een goed kwaliteits-management-systeem op te zetten én te onderhouden. Dat helpt om nieuwe opdrachten te winnen. Wij ondersteunen bij aanbestedingen en de implementatie van certificeringen zoals ISO 9001, ISO 14001, Veiligheidsladder, CO2 Prestatieladder, BRL's zoals BRL 9335 en BRL 7500, CKB certificering voor kabels en leidingen, etc. 

Bovendien leveren we op projectbasis veiligheidskundigen, KAM-medewerkers en/of projectondersteuners. Zij helpen proactief mee om de gewenste prestaties op een veilige manier te realiseren met een sluitende administratieve onderbouwing. 

Referenties