Zorginstellingen

Informatie aanvragen


Uw zorginstelling biedt toch ook 24x7 goede zorg?

24 Uur per dag, 7 dagen per week staan zorgmedewerkers in verpleeg- of verzorgingshuis, ggz-instelling of instelling voor gehandicaptenzorg klaar om uw cliënten te helpen. Zij leveren de best mogelijke zorg, begeleiding, dagbesteding, maaltijden en huishoudelijke hulp. Dat doe je met passie én met beleid.

Want natuurlijk zorgt u ervoor dat uw zorginstelling over de juiste certificering beschikt. Daarmee laat u cliënten, familie en/of naaste betrokkenen en zorgverzekeraars zien hoe uw zorginstelling aan de kwaliteitskaders voldoet en daar vorm aan geeft.

In een sector waarin de administratieve lastendruk al hoog is, zit u daarbij niet te wachten op nog meer administratieve rompslomp. Dus geen apart kwaliteitssysteem, maar een manier van werken die voldoet aan de certificeringseisen. Zonder auditstress en met de cliënt centraal.

Hoe Vos Advies u helpt met de certificering van uw verpleeg- of verzorgingshuis, ggz-instelling of instelling voor gehandicaptenzorg?

Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring als adviseur en trainer in de zorg. Ze spreken de taal van de zorg en weten dit te vertalen naar slim werken. Daarmee begeleiden we uw organisatie snel en efficiënt naar de juiste certificering, zoals het ISO 9001, EN 15224 HKZ en NEN 7510 (informatiebeveiliging in de zorg).

Natuurlijk delen wij onze ervaringen en best practices graag. Daarmee bespaart u kostbare tijd en kunnen uw zorgmedewerkers zich optimaal richten op de het leveren van kwalitatieve zorg.