Prisma basistraining
Patrick ten Voorde

Informatie aanvragen


Prisma basistraining - 1 dag

Op 17 september 2020  staat de training basistraining Prisma  methode op de agenda!

Calamiteiten zullen helaas altijd voorkomen in de zorg. Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Als zorgaanbieder moet u calamiteiten onverwijld melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dat is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in artikel 11, 1e lid onder a. Uw organisatie dient lessen te trekken uit deze calamiteiten en heeft u derhalve de verplichting grondig onderzoek te doen naar de mogelijke oorza(a)k(en) van de calamiteit.  

In deze basistraining gaan we in op wat een calamiteit is en wat er gedaan moet worden als het heeft plaatsgevonden. PRISMA is een goede methode om de calamiteit te onderzoeken, analyseren en verbetermaatregelen te treffen. Deze methode kan ook gebruikt worden voor (bijna-)incidenten.

Hoe krijg jij grip op de te nemen beheersmaatregelen ter voorkoming van een calamiteit?

Volg hiervoor onze basis training Prisma- methode in de zorg.

Met de PRISMA-methode analyseer je incidenten en calamiteiten stap voor stap. Van feiten naar oorzaken, naar oorzaken achter die oorzaken tot je uiteindelijk de basisoorzaken vindt. Werk je als kwaliteitsfunctionaris, zorgmanager of leidinggevende in de zorg, dan helpt deze training je om beter om te kunnen gaan met incidenten en calamiteiten. 

Op 17 september 2020 geeft Patrick ten Voorde - Koopmans in Hoogeveen de PRISMA Basistraining voor calamiteitenonderzoek in de zorg.

Wat ga je doen in deze training

Het PRISMA calamiteitenonderzoek is gebaseerd op de bekende PRISMA methode en SIRE methode. Onderwerpen zijn o.a. de samenstelling van de commissie, het opbouwen van een feitenrelaas en tijdlijn, gesprekstechnieken, oorzakenboom. We doorlopen de volgende fases:

  1. Achterhaal wat er mis ging.
  2. Zoek uit wat de oorzaak is.
  3. Tref maatregelen ter voorkoming van herhaling.

In de training zullen we aan de hand van een voorbeeld casus een prisma analyse uitvoeren.

Praktische informatie

  • Cursusdatum: 17 september 2020
  • Lestijden zijn van 9.30-16.00 uur.
  • Locatie: Zuideropgaande 54, Hollandscheveld
  • Kosten: € 399,- p.p incl. BTW.

Meld u aan voor 1 september 2020: Aanmelden

Voorwaarden

Annuleren na aanmelding kan tot 10 september 2020. Indien u zich na deze datum afmeldt brengen we 50% van de prijs van de training in rekening. Bovengenoemd geldt niet wanneer de training door ons wordt geannuleerd in verband met de weinig aanmeldingen.

Vragen of meer informatie? Neem contact op via: