Overgangsperiode van de nieuwe Arbowet op 1 juli 2018 afgelopen.

Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet ingegaan. Op 1 juli 2018 is de overgangsperiode van de nieuwe Arbowet afgelopen. De wijzigingen die op 1 juli 2017 zijn in gegaan moeten dan zijn geïmplementeerd in uw bedrijf. De wet vraagt betrokkenheid en inspraak van de medewerkers bij het arbobeleid, bijvoorbeeld door de duidelijkere rol van de preventiemedewerker. Ook de Psycho Sociale Arbeidsbelasting is onderdeel van het Arbobeleid. Het gaat hierbij om onderwerpen als werkdruk, agressie, geweld, seksuele intimidatie  en pesten.

Heeft u dit al opgenomen in uw Arbobeleid en weet u hoe uw medewerkers deze onderwerpen ervaren? Elke werkgever is verplicht een actuele Arbo RI&E te hebben en een plan van aanpak. Inspectie SZW houdt toezicht op de verplichtingen uit de Arbowet. Heeft uw organisatie al een actuele Arbo RI&E? Vos Advies helpt u graag om aan de verplichtingen uit de Arbowet te voldoen.

Meer informatie over de ARBO RI&E? Klik dan hier. Wilt u weten wat Vos Advies voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.